Varför är debridering avgörande för effektiv sårläkning?

Hilde Ingebretsen, leg.ssk, MsN, berikade vårt webinar i Stockholm hösten 2020. Presentationen syftade till att förmedla vikten av att rensa upp – debridera – alla sår. Hilde har lång erfarenhet inom avancerad sårvård och de processer som krävs för att stötta en effektiv sårbehandling.

Sårspecialisten Hilde Ingebretsen, leg.ssk, MsN, Vo internmedicin och infektion vid Danderyds Sjukhus delar med sig av sin kunskap när det gäller vikten av debridering.