Vi vill fortsätta sprida kunskap

Den Europeiska sårvårdsföreningen (EWMA) arrangerade sin årliga konferens för första gången virtuellt 2020. Ca 9000 deltagare var anmälda. Docent, överläkare Jan Apelqvist vid endokrinmottagningen på Malmös universitetssjukhus presenterade några resultat från ChloraSolv01 studien. Det var ett stort intresse med cirka 800 deltagare som lyssnade till presentationen. ChloraSolv01 är en enarmad multicenterstudie där man utvärderar ChloraSolv debrideringseffekt på kroniska sår täckta med devitaliserad vävnad.
Mer information om studien hittar du här.

RLS Global fortsätter med regelbundna digitala möten och webinarier. Det är viktigt att vi ”möts” utifrån rådande förutsättningar så att vi kan sprida kunskap om vikten av effektiv debridering. Till er som fortfarande har möjlighet att arrangera covidsäkrade fysiska möten, är vi mycket positiva till detta. ChloraSolv är en ny debrideringsprodukt med unika egenskaper som stöttar en effektiv sårbehandling.
ChloraSolv underlättar skonsam borttagning av devitaliserad vävnad och har en antimikrobiell effekt. På vår hemsida finns nu en uppdaterad produktinformation samt en debrideringsfilm i utbildningssyfte.

2020 avslutades med att ChloraSolv togs in på avtal i Göteborgs Stads sjukvårdsupphandling.
Vi ser fram emot att träffa er så vi kan informera och utbilda om ChloraSolv. Tillsammans kan vi skapa optimala förhållanden i såren och hjälpa våra patienter till en bättre sårläkning och livskvalité.