Ny spännande data från vår senaste studie

Mats Ahlenius, CTO på RLS Global, presenterade ny spännande data från vår senaste kliniska studie ChloraSolv01 vid EWMA i november 2020. Studien kommer publiceras till sommaren 2021. Studien visar på ytterligare data som bekräftar att debridering med ChloraSolv är effektiv och tolereras väl av patienterna. Behandlingen pågick under endast 5 veckor. De flesta prövare – sköterskor och fotterapeuter – upplevde att debridering med ChloraSolv gick lättare än deras tidigare erfarenhet utan ChloraSolv.
Ta del av informationen – klicka här.