Medicinska Fotterapeuter hoppas att fler ska våga debridera

Eva Lindgren Deann och Jesica Kindman är medicinska fotterapeuter och kollegor på Västerviks sjukhus fotmottagning, båda med erfarenhet av sårbehandling.
Sedan en tid har de inkluderat ChloraSolv i arbetet med svårläkta sår och delade med sig av sina erfarenheter under ett Webinarium som RLS Global höll i mars 2021.

I sitt arbete möter de både mottagningens egna patienter som ofta remitterats från primärvården, men hjälper också hemsjukvården med debridering.
De trycker på vikten av att snabbt få bort nekroser så att sårläkningen kan kicka igång så fort som möjligt och anser att de får en god effekt av ChloraSolv. 
ChloraSolv är en lättflytande gel som mjukar upp den nekrotiska vävnaden och gör den lättare att avlägsna utan att frisk vävnad skadas. Instrumenten de använder varierar;
– Vid nekroser använder vi vanligen skalpell, säger Eva.
– ChloraSolv är lätt att använda och gör sårbädden snabbare ren, fortsätter hon. Det märks också att produkten motverkar bakterier och svamp – vi har inte behövt sätta in antibiotika lika ofta.
– ChloraSolv är fantastisk i fistelgångar, eftersom gelen kommer åt där man själv inte gör det annars.

Jesica tar upp ett exempel med en 55-årig man som trampat i glas, med osteit i en stortåled med fistelgångar som följd. När mannen kom till mottagningen var amputation redan bestämd till två dagar därefter.
– Vi diskuterade det hos oss och sa att ”vi måste ju kämpa med detta”, berättar hon.

Hon beskriver hur de sprutade in ChloraSolv i fistelgången för att försöka rensa upp där de själva inte kom åt. Redan efter tre behandlingar märktes en tydlig förbättring och efter tio behandlingar hade svullnaden gått ner, osteiten var på regress och ny benbildning hade kommit igång. Amputationsrisken är därmed minimerad.

– Man kan applicera ChloraSolv så att det tränger ner i fistelgångar, det såg vi här.

Eva Lindgren Deann och Jesica Kindman berättar om ytterligare ett par patienter med svårläkta fotsår. Båda äldre personer med diabetes – en man som slarvat med att smörja en hälspricka och fått ett sår med fluktuerande nekros och en kvinna som slagit stortån i rullstolen och fått ett sår under nageln. Omläggningarna på hälsocentralen (vårdcentralen) ledde inte till bättre sårläkning. Efter behandling med ChloraSolv på sjukhusets fotmottagning kom sårläkningen igång hos båda patienterna och efter sex respektive åtta debrideringar kunde de gå tillbaka till behandling på hälsocentral (vårdcentral)

Eva påpekar att debridering är svårt och att många inte vågar debridera tillräckligt av rädsla för att skada frisk vävnad. Debridering tar tid, tidsbrist är också en orsak till att använda ChloraSolv. Den är snabb och effektiv. Hon menar att det saknas en länk i kedjan sjukhus-primärvård-hemsjukvård för att patienter med svårläkta sår snabbt ska få rätt behandling.
– ChloraSolv är bra på så vis att den är lätt att använda så att fler vågar debridera. Derbridering är en förutsättning för en effektiv sårbehandling.