Med fokus på svårläkta sår

Kollegorna inom hemsjuk- och primärvård i Göteborgs Södra Skärgård samarbetar tätt och medvetet för att hitta lösningar för svårläkta sår hos sina vårdtagare. Förutom att ha ett stort tålamod och mod är det viktigt att ständigt testa nya innovativa produkter och lösningar.

– Vi ger oss helt enkelt inte. Vi har fått sköta det mesta själva och har fått kämpa en hel del de senaste åren för att driva vår strategi. Svårläkta sår är svårt, läkarna vet oftast inte vad som fungerar och vi har inte haft så mycket stöd från andra kliniker, säger Anna Fhager som har arbetat i hemsjukvården på Styrsö i 14 år.

– Idag har vi patienter med svårare sår än för tio år sedan och det är viktigt att ständigt försöka finna de bästa metoderna för att hjälpa sårläkningen. Vi jobbar med undertrycksbehandling, aktiva förband och nu även med ChloraSolv.

Sedan ett år tillbaka har de inkluderat ChloraSolv för en effektiv debridering i sitt arbete med svårläkta sår. ChloraSolv mjukar upp den nekrotiska vävnaden och gör det lättare att avlägsna den utan att frisk vävnad skadas.
– Alla vet att ett sår måste vara rent för att kunna läka. Vi pratar mycket om upprensning i sår och vi har använt ChloraSolv till flera patienter och vårdtagare med mycket goda resultat, säger Maria Launing.

De ger bland annat exempelpå en man som blev behandlad med ChloraSolv. Mannen hade ett svårläkt sår efter en amputation av en tå och hade en inbokad tid hos plastikkirurgen. ChloraSolv fick bukt med såret och besöket kunde avbokas.
Ett annat exempel är en kvinna med ett sår där det hade bildats en ”ficka” som var svår att komma åt. ChloraSolvs lättflytande gel gjorde det möjligt att tränga ner och såret läkte.
– Det är naturligtvis en enorm lättnad för de patienter som blir hjälpta och visar att det faktiskt finns effektiva behandlingar för svårläkta sår, säger Anna Fhager.

Tillsammans med sina kollegorOlivia Alén, Nanna Dire, Maria Launing och Anette Eliasson arbetar hon inom Södra Skärgården Göteborg/Sydväst hemsjukvård, på omsorgsboendet Styrsöhemmet och på Närhälsan Styrsö. Uppemot tio vårdtagare och patienter får behandling ett par, tre gånger i veckan för sina sår. Alla i gruppen har många års olika erfarenheter som sjuksköterskor inom vården men menar att det som de lärt sig om sårvård har varit inom hemsjukvård.

– I vår utbildning får man inte lära sig så mycket om svårläkta sår trots att det är ett område som orsakar människor stort lidande under många år. Det är en enorm styrka vi har i gruppen att vi samarbetar, frågar varandra och ständigt hittar nya vägar framåt, säger Nanna Dire.

Bildtext: Sjuksköterskorna Olivia Alén, Anna Fhager, Anette Eliasson, Nanna Dire och Maria Launing på Styrsö har fokus på svårläkta sår inom hemsjukvården, på omsorgsboende och Närhälsan.