”Vi uppmuntrar våra kollegor att våga debridera”

– Debridering är A och O, säger Zandra Giers och Louise Martinsson, båda erfarna medicinska fotterapeuter och kollegor inom NÄL och Uddevalla sjukhus (NU-sjukvården).
– Så länge vi har ett öppet sår rensar vi upp och tar bort nekrotisk vävnad och biofilm och får kontroll på bakterier.

Kollegorna jobbar i samma multidisciplinära fotteam inom NU-sjukvården – Zandra på NÄL i Trollhättan och Louise på Uddevalla sjukhus. Deras patienter är diabetiker med svårläkta sår, där de allra flesta finns i riskgrupp 4 och alltså tillhör den högsta riskklassen.

Båda undervisar och föreläser och träffar då många av primärvårdens och hemsjukvårdens medarbetare. De möter en utbredd okunskap om både vikten av debridering och vad som finns att tillgå i form av moderna innovativa metoder och förbandsprodukter.

Louise Martinsson, Uddevalla sjukhus, (tv) och Zandra Giers, NÄL.

– Många vågar inte debridera, vilket jag har stor respekt för, säger Zandra. Man har ju fått lära sig att det värsta man kan göra är att orsaka ett sår på en diabetespatient. De är rädda för att skada frisk vävnad och att det ska blöda.

– Men det gör inget om det blöder lite. Såret finns där redan och det viktigaste är att rensa upp det.
Vi tycker det är olyckligt att många har den inställningen och därför försöker vi uppmuntra våra kollegor att våga debridera.

”Kom ihåg att fotteamen finns”

Louise och Zandra har behandlat patienter med ChloraSolv på sina mottagningar i drygt ett halvår. De tycker ChloraSolv är en unik debrideringsprodukt som är effektiv och enkel att använda. – Vi vill också att hela Sverige ska känna till att man kan leta upp ett multidisciplinärt fotteam i sin organisation eller region. Genom att vända sig till ett sådant fotteam får patienten en adekvat behandling som ofta är avgörande för att undvika amputation. Det sänker vårdkostnader rejält och sparar enormt mycket lidande för patienten. En annan faktor som är viktig för att sår ska läka är kontinuitet runt patienten med få omläggare och en tydlig strategi i sårbehandlingen, något som oftast inte kan upprätthållas inom primärvården. En patient som kommer in för behandling två eller tre gånger i veckan kan riskera att möta så många som sex olika omläggare, med olika syn, bedömningar och strategier. – Ju sämre en patient är, desto mer vill jag behålla patienten hos mig, säger Louise. Kontinuiteten är jätteviktig för en effektiv sårbehandling, men tyvärr kan det många gånger vara en utmaning.

Viktigt att prata så att folk förstår

Louise och Zandra tar upp var sitt patientfall (se separata artiklar nedan) för att belysa vikten av kontinuerlig debridering i sårbehandlingen.

Zandra och Louise hoppas på ökade kunskaper inom debridering hos personal i primär- och hemsjukvården, att fler ska våga debridera och använda moderna innovativa sårvårdsprodukter. Föreläsningar och debrideringsdagar på högskolan är en bra väg tycker de för att öka kunskapen inom sårbehandling och debridering.

– Man måste prata så att folk förstår, säger de. Professorer uttrycker sig ofta lite för akademiskt.

– Det bästa är att använda vardagliga ord så som ”tår”, ”liktornar” och ”förhårdnader”. Det mest effektiva är att visa upp det vi konkret jobbar med varje dag.

Patientfall 1 – utmattningssår

Louise Martinssons patient är en 72-årig man med ett utmattningssår under stortån, vilket gjorde att han remitterades till det multidisciplinära fotteamet. Såret hade han då haft i fem månader. (Bild 1).
Två månader efter besöket hos fotteamet fick han ett skavsår av sina foppa-tofflor på samma tå som utmattningssåret. Han remitterades till fotteamet två dagar senare, då med en svår infektion. På grund av infektionen lades patienten in på sjukhus i några dygn och behandlades med intravenös antibiotika. Diskussion om eventuell amputation av stortån pågick.

Patienten kom därefter tillbaka till Louise på fotmottagningen med två sår med en fistelgång emellan (Bild 2). Efter att ha mött vad han själv kallade ”20 olika sköterskor” i primärvården, åkte han hellre de cirka tolv milen fram och tillbaka mellan Kungshamn och Uddevalla två gånger i veckan för att behandlas av Louise.

– Jag jobbade konsekvent med mekanisk upprensning och ChloraSolv vid varje omläggning. Blandarspetsen på Chlorasolvsprutan är fantastisk när det gäller att komma åt hela vägen i sårhålor och fistelgångar.

– Att ChloraSolv är tunnflytande är något man lär sig hantera. Den tunnflytande gelen kan penetrera ner i den döda (devitaliserade) vävnaden och kommer enkelt ner i fistlar. Med hjälp av en urvriden fuktig kompress kan man enkelt få gelen att ligga kvar i såret.

Efter två månader med kontinuerlig behandling är patienten helt läkt (Bild 3).

Hälsoekonomisk kalkyl*

Behandling utan ChloraSolv
Sårduration 8 månader

Åtgärd
Kostnad
TOTAL KOSTNAD
102 378:-
Behandlingsbesök
(68 st)
40 800:-
Läkarbesök
(3 st)
10 800:-
Inläggning på sjukhus
(5 dagar)
39 000:-
Total förbandskostnad
11 778:-

(6 månaders behandling)
Patienten behandlas med intravenös antibiotika. Doktorn diskuterar amputation med patienten.

Behandling med ChloraSolv
Sårduration 60 dagar

Åtgärd
Kostnad
TOTAL KOSTNAD
11 592:-
Omläggningsbesök
(14 st)
8 400:-
Läkarbesök
(0 st)
0:-
Behandling med ChloraSolv
(14 st)
2 100:-
Total förbandskostnad
1 092:-

(25 dagars behandling)
Såret läkt.

Patientfall 2 – svårläkt bensår

Zandra Giers patient är en 75-årig man som under sex månader behandlats två gånger i veckan på vårdcentralen för sitt bensår.

– Jag började behandla patienten med mekanisk debridering (vass slev) och ChloraSolv vid första vårdtillfället. Han hade lite ont efter debrideringen, men redan efter två veckor var det en ren såryta för första gången på sex månader. Jag fortsatte med ChloraSolv tills såret var läkt. Patienten behandlades hos mig i knappt en månad.

Patienten hade behandlats på vårdcentral i sex månader för sitt bensår. Efter att debridering i kombination med ChloraSolv inleddes, läkte såret på knappt en månad.

Hälsoekonomisk kalkyl*

Behandling utan ChloraSolv
Sårduration 6 månader

Åtgärd
Kostnad
TOTAL KOSTNAD
39 324:-
Omläggningsbesök
(52 st)
31 200:-
Läkarbesök
(1 st)
3 600:-
Förbandskostnad
4 524:-

(6 månaders behandling)
Såret ej läkt.

Behandling med ChloraSolv
Sårduration 25 dagar

Åtgärd
Kostnad
TOTAL KOSTNAD
4 968:-
Omläggningsbesök
(6 st)
3 600:-
Läkarbesök
(0 st)
0:-
Behandling med ChloraSolv
(6 st)
900:-
Produktkostnad**
468:-

(25 dagars behandling)
Såret läkt.
** Omläggningsmaterial motsvarande 13% av kostnaden omfattar inte kostnaden för ChloraSolv i denna kalkyl.

* Hälsoekonomisk kalkyl – så har vi räknat

Vårdkostnader för att läka ett sår:

Personalkostnader uppgår i genomsnitt till 87% och omläggningsmaterial i genomsnitt till 13%.1 Vi har räknat med uppskattade schablonkostnader baserade på ett genomsnitt för respektive åtgärd.2
Åtgärd
Kostnad
Läkarbesök på vårdcentral:
Ca 3 600:-
Besök hos distriktssköterska:
Ca 600:-
Inläggning på vårdavdelning på sjukhus:
Ca 7 800:-/dygn

1 Öien RF, Forssell H, Ragnarson Tennvall G. Cost consequences due to reduced ulcer healing times – analyses based on the Swedish Registry of Ulcer Treatment. Int Wound J . 2015 Jun 30. doi : 10.1111/iwj.12465. [Epub ahead of print] Öien RF.
Mall för omhändertagande minskade kostnader för svårläkta sår. Läkartidningen. 2015;112:DL7I Lakartidningen.se 2015-07-24

2 Uppgifter från Södra sjukvårdsregionen respektive Region Östergötland.