Posts Published byemil

Ny steril engångskyrett

Med sårdebridering i fokus har RLS Global tagit in sterila engångskyretter som ett bra komplement till ChloraSolv. Vårdpersonal upplever många gånger att en ringkyrett är vass och man är rädd för att skada frisk vävnad under debridering.
Med sårslev känner man inte samma oro för att skada frisk vävnad.
Sårsleven är en engångsprodukt och slängs i brännbart efter användandet vilket är positivt i ett hygieniskt perspektiv.

Läs mer