Posts Published bykarin

ChloraSolv visar signifikant högre antibiofilmaktivitet in vitro jämfört med andra debrideringsprodukter i publicerad artikel

I en artikel publicerad i Wounds UK i mars 2023 dras slutsatsen att ChloraSolv sårdebrideringsgel visar betydligt högre antibiofilmaktivitet, in vitro, jämfört med andra debrideringsprodukter och metoder. Detta resultat bekräftar ytterligare ChloraSolvs förmåga att kombinera…

Läs mer