Integritetspolicy

Dataskydd är av stor vikt för RLS Global och vi vill vara öppna och transparenta med vår behandling av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som anger hur dina personuppgifter kommer att behandlas och skyddas.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilka ändamål?

RLS Global samlar in personuppgifter till exempel när du använder våra produkter och tjänster, prenumererar på vårt nyhetsbrev, söker ett jobb eller kontaktar oss i andra slags frågor.
RLS Global samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att administrera kund- och leverantörsrelationer och för att tillhandahålla tjänster i enlighet med ömsesidiga avtal. Ditt namn, adress, e -postadress och telefonnummer är typer av personuppgifter som RLS Global samlar in, men personuppgifter kan också innehålla annan information, till exempel din IP -adress.
Personuppgifter eller personlig information betyder all information om en person som gör att personen kan identifieras. Det omfattar inte information som saknar identitet (anonymiserad information).

Beroende på vilken typ av interaktion du har med oss, kan vi samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som:

 • Identitetsdata; förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande, befattning, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter; faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Särskild hälsoinformation; tex vilka produkter som använts.
 • Teknisk information; internetprotokoll (IP-adress), din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszon och plats, insticksfiler i webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.
 • Användarprofildata; ditt användarnamn och lösenord, dina inköp eller beställningar, dina intressen, preferenser, frågor, feedback och svar på enkäter.
 • Användningsdata; information om hur du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster.
 • Marknadsföring och kommunikationsdata; dina preferenser när du tar emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Var lagrar vi dina uppgifter?

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med gällande lagar.

Hur länge lagras data?

Uppgifterna vi samlar in om dig sparas, ingen information om dig sparas längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som strider mot lag.

Vem kan komma åt dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas internt inom RLS Global och externt med tex vår globala partner ConvaTec Ltd. 
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vi kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och regler.  Vi kommer att informera dig om tillhandahållandet av dina personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett kontrakt. Vi kommer också att informera dig om det är en skyldighet att lämna personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att inte göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta RLS Global och vi kommer att förse dig med dina personuppgifter via e-post.

Rätt till portabilitet:
Närhelst RLS Global behandlar dina personuppgifter, har du alltid rätt att få en kopia av dina uppgifter överförda till dig eller till en annan part. Detta inkluderar endast de personuppgifter du har lämnat till oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om informationen är felaktig, inklusive rätten att få ofullständiga personuppgifter ifyllda.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera personuppgifter som behandlas av RLS Global.

Din rätt att invända mot behandling baserat på legitimt intresse:
Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som är baserade på RLS Global berättigade intresse. RLS Global kommer inte att fortsätta behandla personuppgifterna om vi inte kan visa legitima skäl för processen som åsidosätter ditt intresse och dina rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att invända mot direkt marknadsföring:
Du har rätt att invända mot direkt marknadsföring. 
Du kan välja bort direkt marknadsföring  genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsmeddelande eller nyhetsbrev.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att RLS Global begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • om du invänder mot en behandlingsbaserad RLS Globals legitima intresse, ska RLS Global begränsa all behandling av sådana uppgifter i avvaktan på verifiering av det legitima intresset.
 • om du har påstått att dina personuppgifter är felaktiga måste RLS Global begränsa all behandling av sådan information i avvaktan på att personuppgifterna är korrekta.
 • om behandlingen är olaglig kan du motsätta dig radering av personuppgifter och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter istället
 • om RLS Global inte längre behöver personuppgifterna men det krävs av dig att försvara rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du kan närsomhelst välja att kräva att RLS Global raderar dina personuppgifter genom att anmäla din krav på följande mail customer@rlsglobal.se

Cookies

För vidare information om hur vi använder så kallade Cookies, se vår Cookie Policy.

Uppdateringar av vårt sekretessmeddelande:

RLS Global kan behöva uppdatera vår sekretesspolicy. Den senaste versionen av sekretesspolicyn är alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi kommer att meddela dig alla väsentliga ändringar av Integritetspolicy.

Företagets kontaktuppgifter

RLS Global AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslag.

RLS Global AB, Neongatan 5, 431 53 Mölndal, Sverige 
Företagsregister: Bolagsverket/Svenska företagsregistret 
Företagsregistreringsnummer: 556726-3495
Momsregistreringsnummer: VAT NO. SE556726-349501