Nyheter

”Vi uppmuntrar våra kollegor att våga debridera”

– Debridering är A och O, säger Zandra Giers och Louise Martinsson, båda erfarna medicinska fotterapeuter och kollegor inom NÄL och Uddevalla sjukhus (NU-sjukvården).– Så länge vi har ett öppet sår rensar vi upp och tar bort nekrotisk vävnad och biofilm och får kontroll på bakterier. Kollegorna jobbar i samma multidisciplinära fotteam inom NU-sjukvården – Zandra på NÄL i Trollhättan och Louise på Uddevalla sjukhus….

Läs mer

”Smärtan är min största fiende”

Nyårsafton 1968 fick Gösta Jakobsson tillbringa på sjukhuset. Han var 24 år gammal och hade just fått vänster underben avslitet i en maskin. En komplicerad amputationsskada strax under knät med ett sår som inte gick att sy ihop. En fyra månader lång, smärtsam tid på sjukhuset väntade Gösta innan han fick komma hem. Det tog ett år innan såret till slut läkt så pass mycket att…

Läs mer

Med fokus på svårläkta sår

Kollegorna inom hemsjuk- och primärvård i Göteborgs Södra Skärgård samarbetar tätt och medvetet för att hitta lösningar för svårläkta sår hos sina vårdtagare. Förutom att ha ett stort tålamod och mod är det viktigt att ständigt testa nya innovativa produkter och lösningar. – Vi ger oss helt enkelt inte. Vi har fått sköta det mesta själva och har fått kämpa en hel del de senaste åren…

Läs mer

Medicinska Fotterapeuter hoppas att fler ska våga debridera

Eva Lindgren Deann och Jesica Kindman är medicinska fotterapeuter och kollegor på Västerviks sjukhus fotmottagning, båda med erfarenhet av sårbehandling. Sedan en tid har de inkluderat ChloraSolv i arbetet med svårläkta sår och delade med sig av sina erfarenheter under ett Webinarium som RLS Global höll i mars 2021. I sitt arbete möter de både mottagningens egna patienter som ofta remitterats från primärvården, men hjälper…

Läs mer

MDR är snart här – det här innebär det nya regelverket

Den 26 maj 2021 träder MDR i kraft i Europa – ett nytt regelverk för medicintekniska produkter. Det står för Medical Device Regulation och ersätter det medicintekniska direktivet, MDD. Karin Stubberud, ansvarig för kvalitetssäkring och regulatoriska ärenden på RLS Global, reder ut vad det nya regelverket innebär Vilka är de stora skillnaderna mellan det nya regelverket MDR och det gamla MDD?– MDR skapar ett robust, öppet, hållbart och internationellt…

Läs mer

Ny spännande data från vår senaste studie

Mats Ahlenius, CTO på RLS Global, presenterade ny spännande data från vår senaste kliniska studie ChloraSolv01 vid EWMA i november 2020. Studien kommer publiceras till sommaren 2021. Studien visar på ytterligare data som bekräftar att debridering med ChloraSolv är effektiv och tolereras väl av patienterna. Behandlingen pågick under endast 5 veckor. De flesta prövare – sköterskor och fotterapeuter – upplevde att debridering med ChloraSolv gick lättare…

Läs mer

Ny steril engångskyrett

Med sårdebridering i fokus har RLS Global tagit in sterila engångskyretter som ett bra komplement till ChloraSolv. Vårdpersonal upplever många gånger att en ringkyrett är vass och man är rädd för att skada frisk vävnad under debridering.
Med sårslev känner man inte samma oro för att skada frisk vävnad.
Sårsleven är en engångsprodukt och slängs i brännbart efter användandet vilket är positivt i ett hygieniskt perspektiv.

Läs mer

Vi vill fortsätta sprida kunskap

Den Europeiska sårvårdsföreningen (EWMA) arrangerade sin årliga konferens för första gången virtuellt 2020. Ca 9000 deltagare var anmälda. Docent, överläkare Jan Apelqvist vid endokrinmottagningen på Malmös universitetssjukhus presenterade några resultat från ChloraSolv01 studien. Det var ett stort intresse med cirka 800 deltagare som lyssnade till presentationen. ChloraSolv01 är en enarmad multicenterstudie där man utvärderar ChloraSolv debrideringseffekt på kroniska sår täckta med devitaliserad vävnad. Mer information om studien hittar du här….

Läs mer

Varför är debridering avgörande för effektiv sårläkning?

Hilde Ingebretsen, leg.ssk, MsN, berikade vårt webinar i Stockholm hösten 2020. Presentationen syftade till att förmedla vikten av att rensa upp – debridera – alla sår. Hilde har lång erfarenhet inom avancerad sårvård och de processer som krävs för att stötta en effektiv sårbehandling. Sårspecialisten Hilde Ingebretsen, leg.ssk, MsN, Vo internmedicin och infektion vid Danderyds Sjukhus delar med sig av sin kunskap när det gäller vikten…

Läs mer